www.ubrbt.com

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

吉林省桦甸市档案馆加固改造工程流标通知

时间:2022-06-06 07:27 来源:网络整理 转载:www.ubrbt.com
吉林省桦甸市档案馆加固改造工程流标通知,是在****建筑工程招标网独家发布的招标公告,****建筑工程招标网每日还发布有建筑招标、工程招标及拟在建项目等超过18

详细内容:

****登录请点击[登录]
还不是****,点击这里查看[招标样本]
免费********,点击这里[免费********]
如果您需“吉林省桦甸市档案馆加固改造工程流标通知”的更多详细信息,
请联系****建筑工程招标网
---------------------------------------------------------------------------------------------
****建筑工程招标网,****入会申请咨询电话:
咨询电话:010-63009628   57259275   57259273
传真****:010-61271207
免费客服:400-676-1800

---------------------------------------------------------------------------------------------
以下是正文节选,仅显示部分内容,并且内容中部分内容用*号代替,如需查看完整全文,请登录!
---------------------------------------------------------------------------------------------
内容,本公告为附件,下载附件请联系客服,电话:***-******** QQ:********* 】

单位名称:********************
负责人:********************
联系方式:********************
联系地址:********************  邮政编码:******

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容